top of page
shutterstock_232217173_edited_edited.jpg

doel en organisatie

Doelstelling

     De stichting Gojukai Karate do Holland (GKH) heeft als missie:

  • het verbinden van de beoefenaren van het traditionele Goju-Ryu karate-do in de bij de GKH aangesloten dojo’s;

  • het verhogen van het technisch niveau van het traditionele Goju-Ryu karate-do;

  • de traditionele waarden van het budo in onze organisatie levend te houden en te respecteren.

 

De visie van de GKH is dat de organisatie dit realiseert door:

  • als overkoepelende organisatie het traditionele Goju-Ryu karate-do uit te dragen en te promoten;

  • de samenwerking tussen de aangesloten scholen verder te versterken;

  • aandacht te blijven houden voor een veilig klimaat voor alle beoefenaren binnen onze organisatie;

  • te blijven investeren in het organiseren van technische stages, scholingen, trainingsweekenden en andere evenementen;

  • een groeimogelijkheid te bieden aan beoefenaren binnen onze organisatie, met onze eigen methode van examineren en aanbieden van diploma’s.

 

Het organiseren van wedstrijden behoort niet tot de kernactiviteiten van de GKH; het staat individuele dojo’s vrij om hier binnen de eigen dojo wel aandacht aan te besteden, met aandacht voor de budogedachte behorende bij onze karatestijl.

Organisatiestructuur

De GKH bestaat uit een stichtingsbestuur met de volgende bestuursleden:

 

Vlnr: Mirjam van de Woerdt (secretaris), Nicole van den Dries Shihan (voorzitter),
Olga van Di
em Jokyo (penningmeester)

 

Naast het bestuur kent de stichting nog twee organen: de Technische Commissie (TC) en de Vergadering van Dojo-instructors. De TC wordt voorgezeten door Jan van den Dries Kyoshi (7e Dan, Goju-Ryu Karate Do gegradueerd door Goshi Yamaguchi Hanshi). 

GKH jaarbijdrage

Alle karatescholen die zijn aangesloten bij de stichting GKH betalen een jaarlijkse bijdrage. Dit geldt ook voor de leden van deze karatescholen. De kosten (€ 12,50 voor leden t/m 15 jaar en € 25,- voor leden vanaf 16 jaar) worden in sommige dojo's verrekend binnen de contributie en in andere dojo's los doorbelast. U ontvangt een persoonlijke lidmaatschapskaart via uw dojo-instructor. Na ontvangst van de jaarbijdrage door de GKH ontvangt u tevens een jaarzegel voor op de lidmaatschapskaart. Lidmaatschap van de GKH is vereist om deel te kunnen nemen aan GKH activiteiten.

bottom of page