shutterstock_232217173_edited_edited.jpg

doel en organisatie

Doelstelling

De Stichting Goju-Kai Karate Do Holland (GKH) heeft als doel:

  1. het bevorderen van een band tussen de beoefenaren van het traditionele Goju-Ryu Karate Do

  2. het verhogen van het technisch niveau van het traditionele Goju-Ryu Karate Do

  3. de verdere behartiging van de belangen van de aangesloten karatescholen en -verenigingen

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Organisatiestructuur

De GKH bestaat uit een stichtingsbestuur. Naast het bestuur kent de stichting nog twee organen: de Technische Commissie (TC) en de Vergadering van Dojo-instructors. De TC wordt voorgezeten door Jan van den Dries Kyoshi (7e Dan, Goju-Ryu Karate Do gegradueerd door Goshi Yamaguchi Hanshi). 

GKH jaarbijdrage

Alle karatescholen die zijn aangesloten bij de stichting GKH betalen een jaarlijkse bijdrage. Dit geldt ook voor de leden van deze karatescholen. De kosten (€ 12,50 voor leden t/m 15 jaar en € 25,- voor leden vanaf 16 jaar) worden in sommige dojo's verrekend binnen de contributie en in andere dojo's los doorbelast. U ontvangt een persoonlijke lidmaatschapskaart via uw dojo-instructor. Na ontvangst van de jaarbijdrage door de GKH ontvangt u tevens een jaarzegel voor op de lidmaatschapskaart. Lidmaatschap van de GKH is vereist om deel te kunnen nemen aan GKH activiteiten.