top of page
shutterstock_232217173_edited_edited.jpg

essentie

ESSENTIE VAN GOJU-RYU KARATE DO

 

Goju ontleent zijn naam aan een oud Chinees boek over martiale kunsten, 'Bubishi' genaamd. Goju verwijst naar de samenwerking tussen Go (onbuigzaamheid of kracht) en Ju (buigzaamheid of meegaand). Hierin schuilt de essentie van Goju-Ryu Karate Do.

 

Twee fundamentele vormen zijn Sanchin en Tensho, welke binnen het systeem Go en Ju vertegenwoordigen. Als je Sanchin ziet zul je bemerken dat elke spier in het lichaam is aangespannen, concentratie is optimaal en de vorm straalt tevens gevechtsspirit uit. Dit zijn de karakteristieke kenmerken van Go. Tensho daarentegen heeft weliswaar dezelfde eigenschappen maar de concentratie richt zich meer op de langzame circulaire bewegingen van de hand, wa­ar­in zich dan ook een enorme spanning ontwikkeld, dit is Ju.

 

Veran­deren van Go naar Ju en van Ju naar Go moet op een natuurlijke, ongedwongen manier plaatsvinden. Indien je dit bewegingspatroon afstemt op die van je tegenstander zul je bemerken dat deze overeenkomsten vertoond met de filosofie van 'Zen'. In de praktijk wil dit zeggen dat wanneer een tegenstander je aanvalt met een krachtige techniek, je deze tegemoet treedt met Ju, als hij je confronteert met een zwakke aanval, ontmoet hem dan met Go. In beide gevallen zul je de kracht van je tegenstander ten eigen voordele benutten en zo overwinnen.

 

Dit uitgangspunt, opgesloten in de Martial Arts, is duidelijk waarneembaar in zowel Sanchin als Tens­ho. Ademha­ling, lichaam en geest zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Daarom worden naast de externe (Go) rekkings en spierversterkende oefeningen, tevens de interne (Ju) geconcentreerde ademhalingstechnieken beoefend. Deze dienen vooral ter versterking van de interne organen. Goju dankt zijn naam dan ook aan de specifieke training van zowel externe (hard) technieken als ook de training van interne (zacht) gezondheidsbevorderende trainingsmethoden.

 

Goju-Ryu Karate Do heeft de intentie een methode c.q. weg (Do) te zijn welke een harmonieuze ontwikkeling van licha­am en geest beoogt en bovendien aanzet om moed, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, controle en doorzettingsvermogen te cultiveren. Evenals de eeuwigdurende ontwikkeling in het heelal, waarin we de harmonie tussen Go (negatief) en Ju (positief) terugvinden, zo moet de ontplooiing van Goju-Ryu Karate Do zich eindeloos voortzetten door continue training van deze gracieuze vechtkunst met als doelstelling, zelfrealisatie, welke een leven lang leren impliceert.

bottom of page