top of page
shutterstock_232217173_edited_edited.jpg

Veilig sporten

Preventie- en integriteitsbeleid Stichting Gojukai Karatedo Holland

Visie op veilig sporten

De Stichting Gojukai Karatedo Holland (GKH) streeft ernaar een organisatie te zijn waar iedereen veilig en met plezier kan sporten. Tevens streven wij ernaar dat binnen onze stichting iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de karatesport. Grensoverschrijdend gedrag heeft binnen onze stichting geen plaats. Wij koesteren een open cultuur waarin we elkaar durven aanspreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. Mochten er desondanks incidenten plaatsvinden, dan zijn we goed voorbereid op de juiste stappen en handelingen.

 

Gedragsregels

Ons beleid rust op onderstaande gedragsregels, die verplicht zijn voor alle lesgevers en overige vrijwilligers binnen de GKH.  Naast deze gedragsregels hebben we aanvullende regels vastgesteld op basis van de principes uit de Japanse Budo-leer, bekend als de dojo-etiquette. Deze etiquette is te vinden op de GKH-website en geldt als bindend voor alle GKH-leden, lesgevers, en overige vrijwilligers binnen de GKH.

Gedragsregels voor lesgevers en overige vrijwilligers

 1. Zorg voor een veilige omgeving: Creëer een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid wordt gewaarborgd en ervaren.

 2. Ken en handel naar de regels en richtlijnen: Blijf op de hoogte van en handel volgens de geldende regels en richtlijnen.

 3. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies: Verstrek alle relevante feiten bij je aanstelling als lesgever of vrijwilliger.

 4. Wees je bewust van machtsongelijkheid en afhankelijkheid en misbruik je positie niet: Gebruik je positie niet onredelijk en onthoud je van elke vorm van misbruik.

 5. Respecteer het privéleven van de sporter: Respecteer de privacy van leden en behandel ze met respect in alle omstandigheden.

 6. Tast niemand in zijn/haar waarde aan: Vermijd discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen en behandel iedereen met respect.

 7. Wees een voorbeeld voor anderen en onthoud je van gedragingen die de karatesport schaden: Gedraag je respectvol en vermijd kwetsende opmerkingen.

 8. Neem geen gunsten aan die in strijd zijn met de integriteit van de karatesport: Meld dergelijke gunsten aan het bestuur of de dojo-instructor.

 9. Bied geen gunsten aan die in strijd zijn met de integriteit van de karatesport.

 10. Zie toe op naleving van regels en normen: Houd toezicht op de naleving van het Huishoudelijk Reglement, de dojo-etiquette, dit integriteitsbeleid en andere normen.

 11. Wees open en alert op waarschuwingssignalen: Wees waakzaam en meld signalen van zorg aan het bestuur en/of de vertrouwenspersoon.

 12. Drink tijdens het lesgeven aan jeugd geen alcohol en rook niet: Realiseer je de voorbeeldfunctie en maak duidelijke afspraken met jeugd hierover.

Aanstellingsbeleid

De Stichting GKH streeft ernaar uitsluitend samen te werken met lesgevers en vrijwilligers van onbesproken gedrag. Dit wordt bereikt door middel van een aanstellingsbeleid voor dojo-instructors en specifieke vrijwilligers. Hier zijn de stappen die we volgen:

 1. Een kennismakingsgesprek wordt gehouden door het GKH-bestuur met alle nieuwe dojo-instructors en specifieke vrijwilligers zoals jeugdbegeleiders tijdens trainingsweekenden.

 2. Tijdens dit gesprek worden de benodigde competenties besproken.

 3. Indien nodig kunnen referenties worden opgevraagd.

 4. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist voor dojo-instructors.

 5. De dojo-instructor moet lid zijn/worden van de GKH.

 6. De dojo-instructor/vrijwilliger wordt op de hoogte gesteld van de gedragsregels van de Stichting GKH.

 

Media en veilig sportklimaat

Voor het gebruik van ICT (privacy, auteursrecht) en sociale media hebben we de volgende regels opgesteld:

 1. We verzamelen en gebruiken niet meer gegevens van en over GKH-leden en andere betrokkenen dan strikt noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.

 2. We gebruiken content (foto’s, video’s, tekst) alleen op rechtmatige wijze, dus met voorafgaande toestemming of in overeenstemming met het auteursrecht.

 3. We respecteren de (online) privacy van GKH-leden. Als informatie binnen de stichting wordt gedeeld, streven we ernaar dat zoveel mogelijk binnen een beveiligde omgeving ('achter een inlog') te doen.

Vertrouwenspersoon

Binnen onze stichting fungeert de vertrouwenspersoon als het eerste aanspreekpunt voor GKH-leden, vrijwilligers, en ouders die opmerkingen of vragen hebben met betrekking tot seksuele intimidatie, ander grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, enz.) of die een gesprek willen met het bestuur over een concreet incident. De vertrouwenspersoon staat open voor alle GKH-leden, vrijwilligers, en ouders.

Het is belangrijk op te merken dat we momenteel (2023) nog geen vertrouwenspersoon hebben, maar we streven ernaar deze persoon (of personen) uiterlijk voor eind 2024 te hebben aangesteld. 

bottom of page