Goju-kai Karate-do Holland

  Yamaguchi Goju-Ryu Karate-do in Nederland

  Slider

  International Karate-do Goju-kai Association

   

  De International Karate-do Goju-kai Association (IKGA) is in 1965 opgericht door Gogen Yamaguchi Kaiso. Hij was de eerste president van deze organisatie tot aan zijn dood in 1989. Na zijn overlijden volgde zijn zoon, Goshi Yamaguchi Hanshi, hem in 1990 op als president en hoogste Shihan (Saiko Shihan) van de organisatie. Het bestuur van de IKGA bestaat uit een presi­dent, vice presidenten, technische en administratieve advi­seurs. Het hoofdkantoor is gevestigd in Tokyo.

  Doelstelling IKGA

  Doelstelling van de IKGA is op de eerste plaats het verspreiden en verdere ontwikkeling van Yamaguchi Goju-Ryu karate-do, voorgestaan door Gogen Yamaguchi Kaiso. Op de tweede plaats het bevorderen van internationale samenwer­king, waarbij door middel van gezamenlijke beoefening van karate-do een positieve karaktervorming wordt ontwikkeld teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan de totstandkoming van de wereldvrede. Een ieder die zich kan verenigen met deze doelstelling, kan in aanmerking komen voor lidmaatschap.

  Mondiaal

  Mondiaal is de organisatie onderverdeeld in zogenaamde Blocs. Aan het hoofd van elk bloc staat een bloc-director of vice president. Zij zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van alle activiteiten welke binnen een bloc plaatsvinden. De onderverdeling is als volgt­:

      Afrikaans bloc.
      Azi­atisch bloc (inclusief Midden-Oo­sten).
      Europees bloc.
      Oceaans bloc (Australië en Nieuw Zee­land).
      Zuid Amerikaans bloc.

  Europees

  Het Europees bloc bestaat thans uit achtien officieel aangesloten landen. Aan het hoofd van elk land staat een Shi­bucho (Branch-Chief)  of bestuur. Zij zijn verantwoordelijk  voor een goed verloop van alle activiteiten welke binnen een land plaatsvinden. Eens per jaar vindt een Europese stage plaats in een land dat zich heeft aangemeld als organisator. Eens in de vier jaar wordt gelijktijdig met zo'n stage de Europese Goju-kai Karate-do kampioenschappen gehouden. De huidige vice president van de IKGA en Bloc-Director voor IKGA Europa is Ingo de Jong Hanshi. Hij is tevens Shibucho van de Scandinavische landen.

  Nationaal

  In Nederland heeft de organisatie als statutaire naam: Goju-kai Karate-do Holland (GKH). Aan het hoofd staat een Shibucho Jan van den Dries Kyoshi.

   

   


  Evenementen

  No events
  © 2019, Goju-kai Karate-do Holland. Alle rechten voorbehouden.