Goju-kai Karate-do Holland

  Yamaguchi Goju-Ryu Karate-do in Nederland

  Slider

  TECHNIEKEN

  Algemeen

  Technieken kunnen naar diverse raakpunten op verschillende hoogtes, met gebruik van de 'natuurlijke wapens' worden uitge­voerd. Om deze natuurlijke wapens effectief te kunnen gebruiken en de kans op blessures te verkleinen, is specifieke training van deze raakvlakken noodzakelijk. Makiwara, stoot- en trapkussens zijn hierbij onontbeerlijk. Om een optimaal effect te verkrijgen betreffende een techniek zijn de volgende onderscheiden van belang: - stand - kracht en snelheid - concentratie (focus) - ondersteuning (hara) - regulatie span­ning/ontspanning - juiste regulering van de ademhaling.

  Arm- en Beentechnieken

  Technieken zijn onder te verdelen in:

      •     Aanvalstechnieken
      •        - stoottechnieken
      •        - slagtechnieken
      •        - traptechnieken  
      •    Afw­eertechniek­en
      •    Werp­te­ch­ni­ek­en

  Standen (Tachi Kata)

  De basisstanden welke binnen Goju-kai Karate-do worden gehanteerd hebben een zeer belangrijke functie in de ontwikkeling van de karate-ka. In de beginfase wordt vooral gewerkt vanuit stabiele posities zoals, Heiko Dachi, Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi, Hanzenkutsu Dachi en Shiko Dachi. In een later stadium vooral met lichtere posities zoals, Nekoashi Dachi en Moto Dachi.

  TRAINING

  Kihon Rensyuho

  Kihon training is een oefenvorm waarbij door de karate-ka vanuit een bepaalde stand basis­technieken wordt uitgevoerd zonder zichzelf te verplaatsen. Deze trainingsvorm heeft tot doel dat de karate-ka zich alleen behoeft te concentreren op de juiste uitvoering van de technieken en standen. Tevens wordt bij deze training veel aandacht besteed aan: coördinatie, juiste regulering van de ademha­ling, centreren, aarding, balans, reguleren van spanning en ontspanning en genereren van kracht.

  Daar het trainen van de basistechnieken van essentieel belang zijn voor een juiste ontplooiing van de beoefenaar, dienen alle voorkomende basisonderdelen consequent te worden beoefend, ook al is men reeds gevorderd. Het technisch curriculum van Goju-kai Karate-do kent een vast programma van 13 technieken welke worden uitgevoerd vanuit de verschillende standen.

  Idorensyuho

  Kihon Ido is een trainingsprogramma waarbij technieken worden uitgevoerd in combinatie met verplaatsingen naar de verschillende standen. Deze oefenvorm wordt aangeleerd wanneer de karate-ka de technieken welke in de Kihon voorkomen volledig beheerst. Het basisprogramma van Kihon Ido bestaat uit vier groepen met oplopende moeilijkheidsgraad.

      •    Kihon Ido 1                               - 13 onderdelen
      •    Kihon Ido 2                               - 13 onderdelen
      •    Nekoashi Dachi Kihon Ido 2       - 13 onderdelen
      •    Oyo Ido                                    - 11 onderdelen

  Kihon Ido 1

  In Kihon Ido 1 worden enkelvoudige technieken uitgevoerd. Het verplaatsen geschiedt naar de verschillende basisstanden, Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi, Hanzenkutsu Dachi en Shiko Dachi Shakaku en Chokkaku. Door intensieve training van deze oefenvorm wordt tevens een positief effect bereikt ten aanzien van de ontplooiing met betrekking tot Kata. Zo wordt in Kihon Ido 1 en 2 uitsluitend gewerkt met 'Ayumi ashi' als elementaire manier van verplaatsen. In deze trainingsvorm zijn de volgen­de punten van belang:

      •    doorstappen moet snel doch beheerst gebeuren
      •    tijdens het verplaat­sen moet het hoofd (heupen) op gelijke hoogte worden gehouden ten aanzien van het vloerop­pervlak (aarding)
      •    het bovenlichaam goed rechtop en stilhouden tijdens het verplaatsen
      •    synchroniteit van de beweging (totaliteitsbeweging) en alle eerder genoemde onderscheiden zijn ook hier van toepassing.

  Kihon Ido 2

  Kihon Ido 2 is een uitbreiding van Kihon Ido 1. Hierin worden voornamelijk combinatietechnie­ken uitgevoerd. Het verplaatsen geschiedt op dezelfde manier als bij de eerste vorm. Deze oefenvorm heeft tot doel om door consequente training van alle voorkomende technieken deze tijdens de verschillende kumite-vormen spontaan te kunnen uitvoeren.

  Nekoashi Dachi Kihon Ido 2

  In Nekoashi Dachi Kihon Ido 2 worden dezelfde technieken beoefend als in Kihon Ido 2. Alleen verplaatst de karate-ka zich nu vanuit Nekoashi Dachi naar de verschillende standen welke in Kihon Ido 2 voorkomen. Naast de verdere ontwikkeling van de bewegingskwaliteiten, is deze oefenvorm tevens gerelateerd aan 'Nekoashi Dachi Kihon Kumite'.

  Oyo Ido

  In Oyo Ido ligt het accent op de gevorderde verplaatsingen en tevens een snelle explosieve uitvoering van de kumite technieken. Naast Ayumi Ashi, wordt nu vooral gewerkt met andere meer complexe vormen van verplaatsen zoals, Tsugi Ashi - Yori Ashi - Oi Ashi - Hiki Ayumi Ashi en combinaties van deze. Deze oefenvorm ontwikkelt bij de karate-ka vooral snelkracht en is dan ook een belang­rijke training voor de ontwikkeling van het vrije gevecht.

  Shiho Ido - Happo Ido en Kata Ido

  Zowel Shiho Ido als Happo Ido zijn verdere ontwikkelingen van Kihon Ido. Het ontplooit bij de Karate-ka de bewustwording of een beweging wel of niet gecoördineerd verloopt en welk deel van het lichaam niet handelt zoals het zou moeten. Bij Shiho Ido wordt de Karate-ka aangezet om zich te verplaatsen naar vier richtingen, bij Happo Ido naar acht (alle) richtingen. In beide vormen wordt gewerkt vanuit- en naar de verschillende basisstanden met inbegrip van combi­natie technieken. Kata Ido daarentegen is een trainingsvorm waarbij de verschillende onderd­elen uit de Kata afzonderlijk worden getraind.

  Ten aanzien van de 'Taikyoku Kata' worden naast de technieken welke in deze kata voorkomen tevens de verscheidene draai posities beoefend.

   


  Evenementen

  No events
  © 2019, Goju-kai Karate-do Holland. Alle rechten voorbehouden.