Goju-Ryu Karate-do Holland

  Goju-Ryu Karate-do in Nederland

  Slider

  TECHNIEKEN

  Algemeen

  Technieken kunnen naar diverse raakpunten op verschillende hoogtes, met gebruik van de 'natuurlijke wapens' worden uitge­voerd. Om deze natuurlijke wapens effectief te kunnen gebruiken en de kans op blessures te verkleinen, is specifieke training van deze raakvlakken noodzakelijk. Makiwara, stoot- en trapkussens zijn hierbij onontbeerlijk. Om een optimaal effect te verkrijgen betreffende een techniek zijn de volgende onderscheiden van belang: - stand - kracht en snelheid - concentratie (focus) - ondersteuning (hara) - regulatie span­ning/ontspanning - juiste regulering van de ademhaling.

  Arm- en Beentechnieken

  Technieken zijn onder te verdelen in:

      •     Aanvalstechnieken
      •        - stoottechnieken
      •        - slagtechnieken
      •        - traptechnieken  
      •    Afw­eertechniek­en
      •    Werp­te­ch­ni­ek­en

  Standen (Tachi Kata)

  De basisstanden welke binnen Goju-Ryu Karate-do worden gehanteerd hebben een zeer belangrijke functie in de ontwikkeling van de karate-ka. In de beginfase wordt vooral gewerkt vanuit stabiele posities zoals, Heiko Dachi, Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi, Hanzenkutsu Dachi en Shiko Dachi. In een later stadium vooral met lichtere posities zoals, Nekoashi Dachi en Moto Dachi.

  TRAINING

  Kihon Rensyuho

  Kihon training is een oefenvorm waarbij door de karate-ka vanuit een bepaalde stand basis­technieken wordt uitgevoerd zonder zichzelf te verplaatsen. Deze trainingsvorm heeft tot doel dat de karate-ka zich alleen behoeft te concentreren op de juiste uitvoering van de technieken en standen. Tevens wordt bij deze training veel aandacht besteed aan: coördinatie, juiste regulering van de ademha­ling, centreren, aarding, balans, reguleren van spanning en ontspanning en genereren van kracht.

  Daar het trainen van de basistechnieken van essentieel belang zijn voor een juiste ontplooiing van de beoefenaar, dienen alle voorkomende basisonderdelen consequent te worden beoefend, ook al is men reeds gevorderd.

   


  © 2021, Goju-Ryu Karate-do Holland. Alle rechten voorbehouden.