Goju-Ryu Karate-do Holland

  Goju-Ryu Karate-do in Nederland

  Slider

  ADEMHALINGSVORMEN

   

  Algemeen

  Tijdens onze dagelijkse bezigheden is de aandacht die we hebben voor de ademhaling niet of nauwelijks aanwezig. Het is een natuurlijk proces waar we gewoon aan voorbij gaan. We worden ons alleen bewust van de ademhaling indien deze bemoeilijkt wordt door ziekte, of tijdens zware inspanningen die we moeten leveren, door bijvoorbeeld spor­ten.

  We kunnen twee adem­typen onderscheiden, de borst- en de buikademha­ling. Tijdens de borstademhaling worden de ribben tijdens de inademing (inspiratie) geheven, bij de uitademing (expiratie) zakken deze weer. Bij het heffen van de ribben wordt de borstholte zowel in sagitale als in dwarse diameter groter. Zakken de rib­ben dan worden beide diameters kleiner. Tijdens de buikademhaling vindt een interactie plaats tussen het middenrif (diafragma) en de buikspie­ren. Door contractie van het middenrif worden de buikorganen naar beneden geduwd, wat tot uitstulping van de voorste buikwand leidt, zo­dat inspiratie mogelijk wordt. Contraheren daarentegen de buikspie­ren, dan wordt het middenrif naar boven gedrukt en volgt expiratie.

  Beide ademtypen zijn in hun ge­meenschappelijke functie meestal niet te scheiden, maar werken met verschillende intensiteit sa­men. Echter in het systeem van Goju-Ryu Karate-do is de aandacht specifiek gericht op de buikademhaling. De essentie van deze ademhalingstechniek is gebaseerd om de ingeademde lucht te laten verlopen via een bepaald patroon naar de kern,­ of midden van de mens (hara, tan­den), zich daar verzamelt en vervolgens het lichaam weer verlaat. Wanneer we aan dit ademty­pe een bepaalde handeling koppelen, bijvoorbeeld een stoot, trap of we­ring, worden deze hande­lingen altijd gedragen door het midden (bekken), gesteund door het onderstel (benen) en verlopen via de wervelkolom; zogenaamde kern- ofwel geïntegreerde bewegingen.

  Ibuki No Ho

  Tijdens specifieke kata-training hanteert men binnen het systeem van Goju-Ryu Karate-do vier verschillende ademhalingsvormen, 'Ibuki no ho' genaamd, waarbij naast de aandacht voor de basiskwaliteiten de ontwikkeling van concentratie, snelheid, kracht en een juiste ademhalings­techniek een belangrijke rol spelen. Zo kunnen we de volgende indeling maken.

  Seido ho: Tijdens de uitvoering van een kata is de ademhaling natuur­lijk. Zowel in- als uitademing ge­schiedt door de neus met het accent gericht op de ontspannen uitvoering van de technieken in de kata. Deze vorm stimuleert bij de beoefenaar het gevoel van concentratie, welke gedurende de uitvoering van de kata constant gericht is op de lage positie van het lichaam en de vloeiende overgangen van posities en technieken.
  Ju ho: Hierbij hanteert de karate-ka tijdens de uitvoering van een kata een gecultiveerde ademhalingstechniek, inademing geschiedt door de neus uitademing door de mond. Alle technie­ken worden langzaam uitgevoerd met 'Muchimi', zware geconcentreerde bewegingen. Tijdens de uitvoering van deze bewegingen moet over een relatief lange tijd kracht worden geleverd, zowel fysiek als mentaal. Echter de spierspanning van de uitgevoerde technieken is niet zo groot als bij kata Sanchin het geval is.

  Go ho: Hier wordt tijdens de uitvoering van een kata alleen snel uitgeademd door de mond waarbij tevens alle technieken snel en explosief worden uitgevoerd. Hierbij wordt een specifieke ademhalingstechniek gehanteerd, waarbij een interactie plaatsvindt tussen diafragma en buikspieren. Deze trainingsvorm stelt de karate-ka in staat zich optimaal te concentreren op de uitade­ming. Naast de ontwikkeling van snelkracht en uithoudingsvermo­gen heeft deze ademtechniek tevens tot doel de ontplooiing van een 'kiai' te bevorderen.

  Goju ho: Hier wordt tijdens de uitvoering van een kata alle onderscheiden welke in eerderge­noemde oefenvormen voorkomen tot uiting gebracht.

  Sanchin

  Kata Sanchin wordt beschouwd als de belangrijkste fundamentele trainingsvorm binnen het Goju systeem. Ademhaling, lichaam en geest zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Het is dan ook een gegeven dat één van de van de geheimen met betrekking tot de Martiale kunsten een juiste ademhaling vereist. Tijdens de beoefening is elke spier in het lichaam aangespannen en de vorm straalt gevechtsspirit uit.  
  Eén van de functies die kata Sanchin heeft naast ademhalingscontrole, ontwikkeling van kracht, concentratie en harden van het lichaam, is om de beginnende karate-ka aan te leren zichzelf te bewegen via de kern of midden, om zodoende bewust te worden van elke handeling die gemaakt wordt.
  Tijdens Sanchin-training is de ademhaling diep. Hierdoor vindt een verhoogde zuurstofopname plaats­vindt zowel naar het lichaam als naar de hersenen. Dit resulteert in het sneller en scherper reageren van het zenuwstelsel en de hersenen. Dit verhoogde bewustzijn stelt de karate-ka in staat zichzelf optimaal te concentreren op de aangespannen spiergroepen en de uit te voeren technieken, waardoor een volledige ontwikkeling wordt bereikt door alle kracht te bundelen in elke voorko­mende techniek. Daarnaast prikkelt deze ademhalingsvorm het diafragma, waardoor deze efficiënter gaat werken. Door regelmatige training van kata Sanchin wordt niet alleen de coördinatie tussen ademhaling en beweging bevorderd, maar tevens een correcte houding ontwikkeld.

  Binnen Goju-Ryu Karate-do spreken we van 'Yo ibuki' wanneer het een lui­de externe ademhaling betreft die tevens tot doel heeft de beoefenaar fysiek te sterken. Dit ademtype is ook weer onderverdeeld in vier verschillende basisvormen:

      1.    Langzaam inademen - langzaam uitademen.
      2.    Langzaam inademen - snel uitademen.
      3.    Snel inademen - langzaam uitademen.
      4.    Snel inademen - snel uitademen.

  Echter naast deze harde, externe (Go) vorm, bestaat er ook nog een zacht, intern (Ju) ademtype namelijk: 'In Ibuki'. Dit ademtype wordt gehanteerd gedurende de uitvoering van kata-vormen binnen het Goju systeem. In principe is deze ademhaling wat betreft functie en uitvoe­ring praktisch gelijk aan die van 'Yo Ibuki'. Echter het grote verschil tussen beide ademtypes is dat bij 'In Ibuki’ de concentratie zich meer richt op de innerlijke (mentale) beleving tijdens de beoefe­ning, terwijl 'Yo Ibuki' zich meer richt op het uiterlijke (fysieke) aspect.

   


  © 2021, Goju-Ryu Karate-do Holland. Alle rechten voorbehouden.