16 juni 2014

 

25 jaar GKH!

Afgelopen zaterdag vierden we het vijfentwintigjarige bestaan van de Stichting Gojukai Karate-Do Holland (GKH) in Puttershoek, de plek waar ook de oorsprong ligt. Inmiddels is de GKH uitgegroeid tot een overkoepelende organisatie van elf karatescholen in Nederland. 

Zaterdag bleek wat een verbondenheid de GKH oplevert. Karateka’s, leraren, ouders en vrijwilligers uit heel Nederland kwamen samen om het jubileum te vieren, deelden hun karateverhalen en herinneringen tijdens het mini-congres, maar lieten ook daadwerkelijk zien wat ze zoal (technisch) geleerd hebben van karate. Er werden karate-oefeningen gedemonstreerd, door jeugd en door de meest ervaren karateka’s en leraren. De jeugddemonstratie in het bijzonder was heel speciaal, omdat kinderen uit veel verschillende karatescholen samen, bijna ongeoefend, toch één geheel vormden. 

De bijeenkomst toonde dat karate meer is dan enkel een sport. Leraren die gevraagd werden naar hun motivatie om een eigen school te beginnen vertelden over het respect wat ze jeugd willen bijbrengen, hen van straat willen houden, maar ook jeugd indirect weerbaarder willen maken. Jonge en oudere kinderen gaven blijk van hun plezier in het karate. Enkele oudere kinderen vertelden over hun ervaringen in een jeugdcommissie, hoe ze op die manier niet alleen op een andere manier met karate bezig zijn, maar ook zichzelf ontwikkelen en interesse hebben later wellicht ook karateles te geven. De dag werd afgesloten met een grote barbecue, in de tuin van een karateka uit de buurt. 

Alle GKH karatescholen beoefenen een traditionele karatestijl uit Japan, onder leiding van hoofdleraar Jan van den Dries. Internationaal is de GKH aangesloten bij een wereldorganisatie, onder leiding van de grootmeester uit Japan, Goshi Yamaguchi. Niet elk aangesloten land heeft zijn eigen bond of meerdere scholen, waardoor we in Nederland extra trots mogen zijn op de GKH.