Home Nieuws Archief Tijd voor vechtsport Special Fighters
Afdrukken

KARATE_VSO_7KARATE_VSO_9KARATE_VSO_8

Logo_SF

 

Special Fighters

Aanleiding

Sporten in het algemeen heeft positieve effecten op het fysieke functioneren en sociale welbevinden van mensen. Vechtsporten in het bijzonder worden gekenmerkt door een aantal vormende eigenschappen. Deze sporten zijn bij uitstek geschikt voor de persoonlijke ontwikkeling. Zij stimuleren zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en weerbaarheid. Eigenschappen waar het bij jongeren met een beperking regelmatig aan ontbreekt.

Ondanks de vele positieve effecten van (vecht)sportbeoefening is het sportaanbod voor mensen met een handicap beperkt. Ook worden er voor deze doelgroep allerlei barrieres opgeworpen om aan sportbeoefening te kunnen doen. Men kan denken aan vervoersvoorzieningen die tekort schieten, het ontbreken van voldoende en/of de juiste begeleiding en hoge kosten.

De hierboven genoemde ontwikkelingen hebben geleid tot het project Special Fighters, een aanbod Vechtsport & Weerbaarheid voor jeugdigen met een beperking.

Doelgroep

Special Fighters richt zich op scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3) en intstellingen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Opzet

Het aanbod bestaat uit binnenschoolse activiteiten en een vervolgtraject in de club. Het binnenschools aanbod omvat 2 keer een cyclus van 5 lessen Vechtsport & Weerbaarheid. Het vervolgtraject wordt in overleg met de school of instelling bepaald.

De lessen

In de lessen ligt de nadruk op weerbaarheid. Weerbaar zijn vergroot de ontwikkelkansen van jongeren met een beperking. Het bevordert de psychosociale ontwikkeling. Vechtsport wordt daarbij ingezet als middel.

Centraal in de lessen staat:

  • De jongeren leren over zichzelf, over anderen, over lichaamssignalen en lichaamshouding en omgaan met gevoelens.
  • De jongeren zijn beter in staat om grenzen te (h)erkennen en aan te geven.
  • De jongeren krijgen zicht op de gevolgen van hun eigen gedrag en de mogelijkheid om iets op een andere manier te doen (o.a. pestgedrag, slachtoffergedrag, groepsdruk).
  • De jongeren doen nieuwe positieve ervaringen op, waardoor het zelfbeeld en daarmee het zelfvertrouwen kunnen groeien en oude negatieve ervaringen opnieuw geprogrammeerd worden.

Aanbieders

Special Fighters wordt aangeboden door karateschool Goshinkan in het kader van het programma Tijd voor Vechtsport. Dit programma benut de specifieke kenmerken van (vecht)sporten voor integratie en persoonlijke ontwikkeling van (allochtone) jeugd.

Karateschool Goshinkan is opgericht in 1975 door Jan van den Dries. Er wordt lesgegeven op 3 locaties: Rotterdam-IJsselmonde, Oud-Beijerland en Puttershoek. De lesgevers zijn Jan van den Dries en Nicole-Marie Luitwieler.

Jan-Special-Fighters

Jan van den Dries (7e dan)

Jan van den Dries is opgeleid tot rijkserkend karateleraar bij de Karate-do Bond Nederland. Hij geeft les binnen karateschool Goshinkan sinds 1975.

Nicole-SF

Nicole-Marie Luitwieler (4e dan)

Nicole-Marie Luitwieler is opgeleid tot jeugdhulpverlener en (bewegings)pedagoog. Zij geeft les binnen karateschool Goshinkan sinds 1994. Op dit moment volgt zij naast haar werkzaamheden in het speciaal onderwijs de studie fysiotherapie.

Contact

Heeft u interesse in het Special Fighters programma, dan kunt u contact opnemen met Nicole-Marie Luitwieler, via 06 43 94 13 13 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Promotiemateriaal  

Ter promotie van het aanbod Special Fighters is een DVD en foldermateriaal gemaakt. Een lespakket is in ontwikkeling. 

DVD Special Fighters               Fotoreportage VSO  2008 
Folder Special Fighter Certificaat Special Fighter
Persbericht Special Fighter               Logo Special Fighter

 

Bekijk hieronder de film over Special Fighters.

 ">