Home Nieuws Archief Tijd voor vechtsport

  

KARATE_VSO_24-4-2008_046

 Tijd voor Vechtsport

Tijd voor Vechtsport” is een programma van de Koninklijke Krachtsport en Fitnessfederatie (KNKF) dat ten uitvoer wordt gebracht in het kader van de nota “Meedoen allochtone jongeren door sport”. De KNKF opereert, in het project ‘Tijd voor Vechtsport’, vanuit de visie dat vecht- en krachtsport een bij uitstek geschikt middel is om de jeugd in eerste instantie te bereiken, met elkaar kennis te laten maken en daarmee ook een positieve sturing te geven aan het maatschappelijk leven. Vechtsport heeft een groeiende belangstelling onder autochtone en allochtone jongeren en is daarom bij uitstek een goed bindmiddel om integratie tussen bevolkingsgroepen te bevorderen. 100 sportverenigingen en sportscholen worden tussen 2006 en 2010 ingezet om dit project tot een succes te maken. Karateschool Goshinkan is vanuit de kennismakingsgesprekken geselecteerd als één van de honderd deelnemers aan ‘Tijd voor Vechtsport’.

Op dit onderdeel van de website vindt u meer informatie over het project karateschool Goshinkan; de doelstellingen, trajecten en activiteiten.

Het programma Tijd voor Vechtsport staat beschreven op www.tijdvoorvechtsport.nl